Kinkisin noortele ekstreemsportlastele jõuludeks rularambi ja uue elektrisüsteemi

2017. aasta sügisel tulid Viimsi noored minu juurde ambitsioonika plaaniga rajada Viimsisse disc golfi park. Olin koheselt nõus aitama, sest disc golf toob inimesed loodusesse, sobib mistahes vanuses mängijatele ja varustus maksab vaid kümmekond eurot.

Seejärel möödus 2 aastat ning disc golfi park sai valmis, mängijaid igakuiselt üle 300 ja juba lausa 10 võistlust korraldatud! Siinkohal suur aitäh Viimsi vallale, sest Hooandjas kogutud rahast jäi väheks ja vald ehitas pargi oma rahadega valmis.

Elu viis mind nüüd aga kokku uute tegijatega, eesotsas põlevate silmade ja suure tahtejõuga Mikael Parman.

Noortel oli aga probleem - pole kusagil mujal sporti teha kui toidupoe parklas, kus on talvel lumine ja igal aastaajal kindlasti ka ohtlik! 

Hulljulgeid ideid tuleb toetada

See noor 25-aastane kutt on koos teiste entusiastidega rentinud 2000-ruutmeetrise endise Viimsi sisekardiraja ruumid ja plaanib luua Viimsise elamusspordikeskuse!

See saaks kooskäimiskohaks rulatajatele, trikiratturitele, tõukeratturitele, slacklineritele. Lisaks annab keskus võimaluse korraldada kontserte, sünnipäevasid ja võistlusi ning läbi viia treeninguid, rahvusvahelisi projekte ja muud põnevat.

Selline visioon vajab suuri investeeringuid, aga kusagilt tuleb alustada. Nii on Mikael esitanud oma idee Viimsi valla kaasava eelarve hääletusele - et luua multifunktsionaalne rulapark (idee täpsem kirjeldus on allpool).

Vaata videost, mida Mikael ise oma ideest räägib ning millise õhinaga noored Viimsi rulatajad ja tõukeratturid elamusspordikeskust ootavad.Minu kingitus Viimsi noortele jõuludeks: 10-meetrine miniramp ja uus valgustus

On selge, et kui Viimsi elamusspordikeskuse idee võidab Viimsi kaasava eelarve hääletuse (mida ma väga loodan), siis reeglite järgi viiakse idee ellu 2021. aastal.

Viimsi Discgolfi Pargi rajamine ideest teostuseni võttis aega 2 aastat, aga nendel noortel võib ideest teostuseni minna 1 aasta, mis on samuti pikk aeg.

Seni sõidavad noored poe parklas, kust neid minema aetakse ja kus olevat üle sõidetud isegi ühe noore kuti tõukerattast.

Ning et noortel ind ei raugeks ja et neid poe parklas alla ei aetaks, otsustasin teha neile jõulukingituse: 10-meetrine miniramp ja uus valgustus.

Tegelikult on minu poolt raha materjaliks, kuid noored on valmis minirampi ise valmis ehitama. Vot see näitab noorte tahet!

Lisaks paigaldas minu elektrifirma noortele valgustuse, et nad ei peaks tasuma tuhandeid eurosid või sportima pimedas.


Siit edasi on idee kirjeldus Viimsi kaasava eelarve raames.

Projekti vajalikkuse põhjendus

Viimsis puudub ekstreemspordikeskus - siserulapark, kus rulatajad, rulluisutajad, tõuke- ja bmx trikiratturid saaksid aastaringselt treenida. Viimsi ja selle ümbruskonna noored vajavad treenimiseks sisetingimusi.

Talvehooaeg on Eestis pikk ja ainult suvel treenides on sõitjate areng väga aeglane.

 Ekstreemspordikultuur areneb mujal maailmas kiirelt ning on võtmas üle traditsioonilisi spordialasid. Näiteks järgmisel olümpial Tokyo 2021 on esindatud rula ja BMX. Seega soovime Viimsi ja selle ümbruskonna noortele luua treenimiseks sobivad võimalused, et soodustada nende arengut ning anda võimalus oma hobiga tegeleda.

Viimsi väli rulaparki külastab suvel keskmiselt päevas 40-80 noort rulatajat, trikiratturit, trikirulluisutajat ja trikitõukeratturit. Seega on oluline tagada neile noortele treeningtingimused ka talvel, mis aitaksid neil olla edukamad ka rahvusvahelistel kõrgetasemelistel võistlustel (Simple Session, ProSkate, Baltic Games).

Samas ei ole siserulapark tähtis vaid tippspordi perspektiivist, vaid ka väga oluline keskkond ja väljund paljude noorte jaoks kaasaarvatud ka riskinoorte jaoks.

Lisaks on kvaliteetne siserulapark oluline nii sise- kui ka väliturismi vaatepunktist. Erinevad võistlused ja atraktiivne ekstreemspordikeskus tooksid Viimsisse palju külastajaid nii Eestist kui ka lähisriikidest, ennekõike Soomest ja Lätist.

Viimsi külastatavus tõuseks pereturismi poolelt, kus lastele mõeldes valitakse sihtkoht, samas moodustaks suure kasutajaskonna ka sportlased, kes keskust järjepidevalt treenimise eesmärgil kasutaks.

Hetkel on lähim koht talvel treenimiseks Spot of Tallinna sisepark, kuid selle külastamine on kulukas nii ajaliselt kui ka rahaliselt.

Projekti üldine eesmärk ja eeldatav mõju kohalikule arengule

Projekti üldine eesmärk on luua noortele head tingimused sportimiseks, sotsialiseerumiseks ja arenemiseks ning võimaldada tervislikult, turvaliselt ja aktiivselt vabaaega veeta.

Siserulapargi rajamine toob kaasa kohalike sõitjate oskuste arengu ja sellest tulenevalt ka paremad tulemused nii Eestis toimuvatel kui ka rahvusvahelistel võistlustel (nt Simple Session). Viimsi tõuseks uue keskusega esile kui noortesõbralik vald, kus võimalik ekstreemsporti harrastada iga ilmaga aastaringselt. Tänu sellele tõuseks Viimsi külastatavus talvehooajal.

Projekti otsesed eesmärgid ja eeldatav mõju otsestele kasusaajatele

Meie eesmärk selle projektiga on kõrvaldada hetkelised puudused ning rajada Viimsisse kaasaegne, sõitjalt-sõitjatele disainitud siserulapark, mis tagaks paremad sportimisvõimalused, suurendaks noorte huvi tänavaspordi vastu ning tõstaks valdkonna populaarsust Eestis.

Projekti teostumine toob kindlasti kaasa alternatiivsete spordialade taseme tõusu, sest rajatav siserulapark oleks üks suurimaid ja omanäolisemaid Baltikumis. See loob omakorda eeldused Viimsi külastamiseks valla väliselt ja välismaalt pärit sportlaste poolt. Seltskonnaga koos sõitmine on osutunud väga efektiivseks treeningmeetodiks ning aja veetmiseks.

Tegevuste tulemused

Viimsi siserulapargis hakkaksid toimuma erinevad võistlused ning see kujuneks üheks parimaks treeningkohaks Eestis. Keskusest saaks alguse paljude andekate ekstreemsportlaste karjäär, kes jõuaks suure tõenäosusega edasi rahvusvahelistele võistlustele ning võimalik, et ka olümpiale.

Uues siserulapargis hakkavad sisehooajal toimuma nii rula, tõukeratta, BMX kui ka muud treeningud. Keskus annab võimaluse korraldada treeninguid iga ilmaga. Seega, kasvab suure tõenäosusega ekstreemspordi huviringide populaarsus ja harrastajate tase.

Investeeritava objekti kirjeldus

Siserulapargiks sobivad ruumid asuvad aadressil – Rohuneeme tee 1, II korrus. Tegemist on endise sisekardiraja hoonega, kus on siserulapargi jaoks sobiva suurusega saal. Lisaks on seal olemas tugiruumid (wc, riietusruumid ja saun).


Kasusaajad

Viimsi ja ümbruskonna tänavasportlased- (trikiratturid, rulatajad, trikitõukeratturid, trikirulluisutajad) saavad endale korraliku ja oskuste arengut soosiva siserulapargi.

Viimsi valla ja ümbruskonna noored, kellel on võimalus alustada uue sportliku hobiga.

 Viimsi Vallavalitsus - loob elanikes rahulolu, parandab Viimsi kui valla mainet, suurendab valla külastatavust pereturismi ja sporditurismi poolelt.

Tulevased plaanid keskusega

Keskuse eesmärk on olla noortele aktiivne spordikeskus, mis on kombinatsioon uutest ja traditsioonilistest elamusspordialadest.

Elamusspordi all mõtleme spordialasid, mis on kaasahaaravad ja pakuvad harrastajale rohkem loomingulisust, kui tradistioonilised spordialad. Keskuse arenemiseks ja võistluste korraldamiseks plaanime koostada erinevaid projekte ja hoida keskust pidevas arengus.

Kahe aasta perspektiiviks on kombineerida keskuses erinevad huvitegevused, sidudes omavahel kunst, muusika ja sport. Kõik tegevused toimuvad koostöös noortekeskusega, andes noortele võimaluse enda loomingut, oskusi ja plaane teostada. Toimuma hakkab pidev koostöö koolidega, et info ja tutvustused treeningute, huvialategevuste ja muu kohta kiiremini noorteni jõuaks.

Eeldatav maksumus 50 000€, mis sisaldab:
- rulapargi disaini
- ehitusjooniseid,
- materjali ja ehituse kulu.


Raimo Tann
4-kordne isa
9-kordne vanaisa
Ettevõtja
Külavanem
Vallavolinik


Eelmine
Hakkasin 65-aastaselt koos kalli abikaasa Merlega nullist uut kodu ehitama. Ja saime hakkama! :-) 
Järgmine
Unistasin 40 aastat Lubja mäel olevaid külasid ja Haabneeme keskust ühendavast trepist! Ja ära tegin!