Rõõm, et kultuurikeskus ehk kaunite kunstide maja on lähem kui kunagi varem. Olen vajadusest rääkinud juba aastaid. Kirjutasin sellest 2009. aastal Viimsi Teatajas ja 2012. aastal Delfis.  

Esplani arhitekti Anne P. sõnul oli peamine eesmärk luua multifunktsionaalne loovkeskkond, kus kohtuvad muusika, kunst ja teater. Hoone märksõnadeks on loovus ja õppimine. Samuti sidus koostöö erinevate erialade vahel ning Kaunite Kunstide kooli kujundamine atraktiivseks kogukonna kooskäimiskohaks.

Parimate lahenduste leidmiseks töötati läbi Eestis senivalminud huvikoolide lahendused, kaasati akustika ja energiatõhususe spetsialist.

Mul on hea meel, et kaunite kunstide kool saab endale väärilise maja. Nimelt, praeguse vallamaja arhitektuuri põhilahendus pärineb 1970-ndatest aastatest. Lahendus esindas modernistlikku tellisarhitektuuri. Ajastu kohta erandlikult kvaliteetselt oli tellist kasutatud nii fassaadides kui ka interjöörides, mis hiljemalt oli rikutud: tellis krohviti üle ja värviti. Hoonestuse rekonstrueerimisprojekti koostamisel seadis arhitekt eesmärgiks ajalooliselt väärtusliku algse lahenduse väärtustamise.

Mahulises liigenduses on lähtutud erinevate hooneosade headest proportsioonidest ja funktsionaalselt põhjendatud vajadustest. Rekonstrueeritavad ja uued hoonemahud moodustavad lõpptulemusena arhitektuurse terviku.

Idee on luua multifunktsionaalne loovkeskkond, kus kohtuvad muusika, kunst ja teater.
Siht on kujundada kool atraktiivseks kogukonna kooskäimiskohaks kõikidele viimsilastele. 

Uue hoone fassaadile on omane erinevate seinakattematerjalide kooskasutamine. 
Viimsi kaunite kunstide maja on plaanis valmis ehitada juba 2018. aastal.